Δικαιολογητικά - Άδειες

Πισω στην αρχικη σελιδα
Δικαιολογητικά - Άδειες

Δικαιολογητικα για Εκπαιδευτικες αδειες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, (H ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Δικαιολογητικά - Άδειες

Δικαιολογητικά για την Ανατροφή τέκνου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, (H ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Δικαιολογητικά - Άδειες

Δικαιολογητικά για την Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Νέα Αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας , ενώ επικαιροποίησε και την  Υπεύθυνη Δήλωση. Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών