Νόμοι

Πισω στην αρχικη σελιδα
Νόμοι

Νόμος 1351/1983

Νόμος 1351/1983 Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο τον Νόμο

Νόμοι

O νόμος 3848/2010

Ο νόμος 3848/2010 (σε μορφή pdf) πατήστε εδώ

Νόμοι

Νόμος 2986/02

Νόμος 2986/02 ( σε pdf , σε .doc) Περιγραφή: Οργάνωση των περιφερειακών γραφείων,αξιολόγηση εκπαιδευτικών και λοιπά. Επίσημη περιγραφή νόμου: “Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Νόμοι

Νόμος 3194/03

Νόμος 3194/03 Περιγραφή: Νομοθετικές ρυθμίσεις για αναπληρωτές πληροφορικής, για ειδική αγωγή, ανώτατη εκπαίδευση και θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης Επίσημη Περιγραφή: Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις: Στο άρθρο 5 “Θέματα

Νόμοι

Νόμος 682/77

Νόμος 682/77 Περιγραφή: Ο πρώτος νόμος περι ιδιωτικής εκπαίδευσης Επίσημη περιγραφή: Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Παρατηρήσεις: Κεφάλαιον Δ’ -Άρθρο 36  βρίσκεται το “τουλάχιστον” για τις αμοιβές.

Νόμοι

Νόμος 1566/85

Νόμος 1566/85 Περιγραφή: Αναφέρονται οι βασικές διατάξεις και η οργάνωση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Επίσημη περιγραφή :Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις:Γενικός νόμος περί εκπαίδευσης

Νόμοι

Νόμος 1824/88

Νόμος 1824/88 Περιγραφή: Γενικός νόμος για την εκπαίδευση που έχει όμως άρθρα συγκεκριμένα και για την Ιδιωτική. Επίσημη περιγραφή :”Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α’

Νόμοι

Νόμος 2640/98

Νόμος 2640/98 Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τεχνική εκπαίδευση. Επίσημη περιγραφή: Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις: Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι “Ιδιωτικές σχολικές μονάδες” και πως θα γίνει η λειτουργία