ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΟΙΕΛΕ πληροφορήθηκε μόλις για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του εκλεκτού συναδέλφου Αργύρη Αργυρίου που μέχρι πρόσφατα διατέλεσε Πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ και Διευθυντής ΔΕ Δυτικής Αττικής.

Ο εκλιπών ασκούσε με αυταπάρνηση τα καθήκοντά του σχεδόν μέχρι το τέλος, αν και άρρωστος. Ήταν ο Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας που εφάρμοσε τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 κρίνοντας αμερόληπτα και με ευαισθησία για το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης υποθέσεις απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου είχε προσλάβει τελευταία, ως άμισθο Ειδικό Σύμβουλο – Εμπειρογνώμονα ειδικού αντικειμένου, τον Αργύρη Αργυρίου λόγω της πλούσια εμπειρίας του και της ερευνητικής του δραστηριότητας.

Θα τον θυμόμαστε.