Δευτέρα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τη θέση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Δευτέρα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ιδιωτικών εκπαιδευτικών για τη θέση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην σχολικού συμβούλου). Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4547/2018.