ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΗΞΕ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΗΞΕ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με Α.Δ.Α. ΩΧΖΡ4653ΠΣ-ΓΣΟ χορήγησης/ανανέωσης  άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.