Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που προηγήθηκε της ψήφισης, ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός ανέπτυξε το σκεπτικό και τις θέσεις της Ομοσπονδίας όχι μόνο για το νόμο, αλλά και για το τοπίο στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Διαβάστε εδώ την τοποθέτηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ.