ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα συναδέλφων για το θέμα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά από πολυετείς προσπάθειες της Ομοσπονδίας έχει επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, όπως ακριβώς προβλέπεται και για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων θα μπορούν, με βεβαίωση του Δντη του σχολείου όπου θα αναγράφεται το Σχολείο – Ειδικότητα –Διορισμός (τύπος σύμβασης), να πηγαίνουν στις κατά τόπους αρχαιολογικές εφορίες ή μουσεία που διαθέτουν διοικητικό προσωπικό (θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μουσεία) και να παίρνουν την κάρτα ελευθέρας εισόδου.

Οι συνάδελφοι που είναι κάτοικοι Αθηνών, μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα ελευθέρας εισόδου:

  • στο Επιγραφικό Μουσείο (Τοσίτσα 1, πεζόδρομος Πολυτεχνείου και Εθνικό Αρχαιολογικού Μουσείου, 210-8217637- ώρες λειτουργίας 10:00-12:00)
  • στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Τοσίτσα 1, 2132144811, ώρες λειτουργίας 12:00-14:00)

Για την έκδοση της κάρτας απαιτούνται:

  • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (σε περίπτωση που είστε κάτοχοι παλιάς κάρτας απαιτείται 1 φωτογραφία και η κάρτα) και 
  • μία αίτηση η οποία συμπληρώνεται στη γραμματεία του μουσείου.

Η κάρτα ελευθέρας εισόδου ισχύει για την Εθνική Πινακοθήκητο Μουσείο της Ακρόπολης καθώς και για όποια Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.