ΝΟΜΟΣ 1600/1986 – Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 1600/1986 εδω – Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Categories: Νόμοι