ΝΟΜΟΣ 4264/2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014 εδώ (Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις- Νόμος για τις Λαϊκές αγορές).

Categories: Νόμοι