ΝΟΜΟΣ 4354/2015

ΝΟΜΟΣ 4354/2015  εδώ (Χρόνος και Τρόπος Μισθολογικής Εξέλιξης-Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων).

Categories: Νόμοι