ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΟ ΕΣΥΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΟ ΕΣΥΠ

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα προς το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των εκπροσώπων της στο ΕΣΕΚΑΑΔ (πρώην ΕΣΥΠ).

Τακτικό μέλος ορίστηκε ο Μιχάλης Κουρουτός (Λεόντειο Λύκειο Πατησίων) και αναπληρωματικός του ο Ευστράτιος (Στράτος) Γεωργουδής (ΙΟΝΙΟ Σχολή).