ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΝΟΜΙΑΣ   ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-  ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρωτόγονες συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα καταγγέλλουν συνάδελφοι στο εκπαιδευτήριο Πλάτων Κατερίνης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν στην ΟΙΕΛΕ ότι είναι απλήρωτοι από τον περασμένο Νοέμβριο και ότι οι εκπρόσωποι της ιδιοκτησίας τους  επέβαλαν να υπογράψουν επί τα κύρω τροποποίηση του διοριστηρίου τους, αν και είναι αορίστου χρόνου! Η Ομοσπονδία απέστειλε στην Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας και στην Δ/νση Π.Ε. Πιερίας  αίτημα άμεσης διερεύνησης των καταγγελιών και αποκατάστασής της νομιμότητας.

Οφείλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε σε όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τα εξής:

1)Απαγορεύεται η βλαπτική μεταβολή του ωραρίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου εκ μέρους της Διοίκησης του σχολείου.

2)Απαγορεύεται, επίσης, ιδιωτικός εκπαιδευτικός να παραιτηθεί από μέρος του ωραρίου του.

Τούτο σημαίνει ότι το ωράριο του ιδιωτικού εκπαιδευτικού  δεν μπορεί να μειωθεί. Επομένως καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να καταγγέλλουν στην ομοσπονδία μας ανάλογα περιστατικά.