ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

Σε έναν σημαντικό εκπαιδευτικό θεσμό που απαιτεί συναινέσεις και συγκλίσεις, το ΙΕΠ, τοποθετήθηκε ως Πρόεδρος ένας άνθρωπος γνωστός στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την εμμονή του στη σκοτεινή εποχή Αρβανιτόπουλου που συχνά εκφράζει ακραίες απόψεις και αντιλήψεις για το δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Σύντομα θα υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση της Ομοσπονδίας για το θέμα.