ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό στο e-mail της Ομοσπονδίας (oieleomospondia@gmail.com) τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιωτικό σχολείο

έτος απόλυσης

ειδικότητα

τηλέφωνο

e-mail