Δικαιολογητικά - Άδειες

Back to homepage
Δικαιολογητικά - Άδειες

Δικαιολογητικα για Εκπαιδευτικες αδειες

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τις εκπαιδευτικές άδειες για 2018-2019 Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτικής Άδειας ΙΒΑΝ. Δείτε εδώ την Εγκύκλιο των Εκπαιδευτικών Αδειών 2017-2018. Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτικής

Δικαιολογητικά - Άδειες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ,ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ:                                                                                                              ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   Βεβαιώνεται  ότι η κα. …… του

Δικαιολογητικά - Άδειες

Δικαιολογητικά για την Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Νέα Αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας , ενώ επικαιροποίησε και την  Υπεύθυνη Δήλωση. Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών