Φροντιστήρια

Back to homepage
Φροντιστήρια

ΔΑ 42/2010

Η Διαιτητητική Απόφαση του ΟΜΕΔ  42/2010  πατήστε εδώ

Φροντιστήρια

ΣΣΕ 2009

Συλλογική σύμβαση εργασίας 2009 κείμενο πατήστε εδώ πίνακας αποδοχών πατήστε εδώ