Ιδιωτικά ΙΕΚ

Back to homepage
Ιδιωτικά ΙΕΚ

Κήρυξη υποχρεωτικότητας της 10/2010 Δ.Α.

Ανακοίνωση κήρυξης υποχρεωτικής της 10/2010 Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) Η εγκύκλιος ορίζει την υποχρεωτική εφαρμογή της απόφασης 11323/669/15-6-2011 ,που αφορά τους μισθούς και το ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά ΙΕΚ

Ιδιωτικά ΙΕΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Δικαιολογητικά για την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Πατήστε εδώ