Ιδιωτικά Σχολεία

Back to homepage
Ιδιωτικά Σχολεία

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ

                                                    ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ                                  30-01-2018 Σύμφωνα με το (ν.4354/2015 αρθ. 9 παρ1), από 1/1/2016 ισχύει το Νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας. Οι

Ιδιωτικά Σχολεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Παραθέτουμε κάποια σημαντικά σημεία του νέου μισθολογίου, απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων. Αναλυτική περιγραφή γίνεται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 1) Από 1/1/2016 ισχύει νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά

Ιδιωτικά Σχολεία

ΠΑΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Συνάδελφοι δείτε εδώ το μισθολόγιο.

Ιδιωτικά Σχολεία

Κήρυξη υποχρεωτικότητας της 31/2010 Δ.Α.

Ανακοίνωση κήρυξης υποχρεωτικής της 31/2010 Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.) Η εγκύκλιος ορίζει την υποχρεωτική εφαρμογή της απόφασης 11331/677/15-6-2011 ,που αφορά τους μισθούς και το ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία όλης

Ιδιωτικά Σχολεία

Εγκύκλιος για αποδοχές Ιδ. εκπαιδευτικών

Διασαφηνίζεται με εγκύκλιο ότι οι νόμοι 3833/2010, 3986/2011 και 4002/2011 αφορούν μόνο το δημόσιο τομέα. Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Ιδιωτικά Σχολεία

Μειωμένο ωράριο και 25 ένσημα ΙΚΑ

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου δικαιούνται 25 ένσημα ανά μήνα. Για νομολογία πατήστε  εδώ. Πριν την εγκύκλιο έχει παρέλθει δικαστική απόφαση του εφετείου, που μπορείτε να δείτε εδώ. Η εγκύκλιος