Νόμοι

Back to homepage
Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4354/2015

ΝΟΜΟΣ 4354/2015  εδώ (Χρόνος και Τρόπος Μισθολογικής Εξέλιξης-Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4264/2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014 εδώ (Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις- Νόμος για τις Λαϊκές αγορές).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4254/2014

ΝΟΜΟΣ 4254/2014 εδώ (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013 εδώ  (αρ. 25, περ. 6).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4186/2013-Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΝΟΜΟΣ 4186/2013 εδώ -Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4152/2013-Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 4152/2013 εδώ -Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4115/2013-Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας

ΝΟΜΟΣ 4115/2013 εδώ -(ΕΟΠΠΕΠ Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας)

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΝΟΜΟΣ 4093/2012 εδώ  (Σελ. 88-89, άρθρο πρώτο, υπ. ΙΑ).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 3848/2010-Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

ΝΟΜΟΣ 3848/2010 εδώ –Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Τα Πρακτικά της Βουλής εδώ. 

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 3577/2007-Νόμος Γιαννάκου

ΝΟΜΟΣ  3577/2007 εδώ -Νόμος Γιαννάκου.   Δείτε εδώ τα πρακτικά της Βουλής.