Νόμοι

Back to homepage
Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 3027/2002-αναπληρωτές

ΝΟΜΟΣ 3027/2002 εδώ -αναπληρωτές.

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 2640/1998-ρυθμίσεις για Τεχνική Εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 2640/1998 εδώ -ρυθμίσεις για Τεχνική Εκπαίδευση

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 1824/1988 -ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλων διατάξεων

ΝΟΜΟΣ 1824/1988 εδώ -ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλων διατάξεων.

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 1810/1988-Βελτίωση του νόμου 1505/1984

ΝΟΜΟΣ 1810/1988-εδώ (Βελτίωση του νόμου 1505/1984)  

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 1600/1986 – Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 1600/1986 εδω – Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 817/1978 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Νόμος 817/1978 εδώ (ρυθμίσεις εκπαιδευτικών θεμάτων).

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 754/1978

Νόμος 754/1978 εδώ

Νόμοι

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

εδώ  ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4386/2016 Ρυθμίσεις για την Έρευνα

Νόμος .4386/2016  εδώ (σελ 43, αρθ.14Α, παρ3 & αρθ 33)

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ 4359/2016 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Νόμος 4359/2016 εδώ  (αρθ.24 (σελ. 172,186,187,197,198,202,203)