Νόμοι

Back to homepage
Νόμοι

Νόμος 4472/2017

Νόμος 4472/2017 αρθρ 56 (πατήστε εδώ)

Νόμοι

Νόμος 4415/2016

Νόμος 4415/2016 αρθρ,28 και 30 (πατήστε εδώ)

Νόμοι

Η ΟΙΕΛΕ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα πολλών συναδέλφων, δημοσιοποιεί σήμερα έναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό σχετικά με τα είδη των αδειών που ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και τη νομική τεκμηρίωση

Νόμοι

Νόμος 1351/1983

Νόμος 1351/1983 Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο τον Νόμο

Νόμοι

O νόμος 3848/2010

Ο νόμος 3848/2010 (σε μορφή pdf) πατήστε εδώ

Νόμοι

Νόμος 2986/02

Νόμος 2986/02 ( σε pdf , σε .doc) Περιγραφή: Οργάνωση των περιφερειακών γραφείων,αξιολόγηση εκπαιδευτικών και λοιπά. Επίσημη περιγραφή νόμου: “Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Νόμοι

Νόμος 3194/03

Νόμος 3194/03 Περιγραφή: Νομοθετικές ρυθμίσεις για αναπληρωτές πληροφορικής, για ειδική αγωγή, ανώτατη εκπαίδευση και θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης Επίσημη Περιγραφή: Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις: Στο άρθρο 5 “Θέματα

Νόμοι

Νόμος 682/77

Νόμος 682/77 Περιγραφή: Ο πρώτος νόμος περι ιδιωτικής εκπαίδευσης Επίσημη περιγραφή: Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Παρατηρήσεις: Κεφάλαιον Δ’ -Άρθρο 36  βρίσκεται το “τουλάχιστον” για τις αμοιβές.

Νόμοι

Νόμος 1566/85

Νόμος 1566/85 Περιγραφή: Αναφέρονται οι βασικές διατάξεις και η οργάνωση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Επίσημη περιγραφή :Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις:Γενικός νόμος περί εκπαίδευσης