Νόμοι

Back to homepage
Νόμοι

Νόμος 1824/88

Νόμος 1824/88 Περιγραφή: Γενικός νόμος για την εκπαίδευση που έχει όμως άρθρα συγκεκριμένα και για την Ιδιωτική. Επίσημη περιγραφή :”Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α’

Νόμοι

Νόμος 2640/98

Νόμος 2640/98 Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τεχνική εκπαίδευση. Επίσημη περιγραφή: Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Παρατηρήσεις: Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι “Ιδιωτικές σχολικές μονάδες” και πως θα γίνει η λειτουργία