Σ.Σ.Ε Ιδ.Εκπαιδευτικών

Back to homepage
Σ.Σ.Ε Ιδ.Εκπαιδευτικών

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2010

Η Δ.Α. 31/2010 είναι η Συλλογική Σύμβαση που ορίζει τις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και θα βρίσκεται εν ισχύει τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2013.Πατήστε εδώ για την Δ.Α. 31/2010