ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά από σχετικά ερωτήματα που απευθύναμε στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΠΕΘ, πληροφορηθήκαμε ότι τα αναδρομικά των συναδέλφων αναπληρωτών θα καταβληθούν με την εκκαθάριση του Ιουνίου.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που τυχόν δεν λάβουν τα αναδρομικά να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ομοσπονδία.