Επικοινωνία

Back to homepage

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΕΛΕ)
Χαλκοκονδύλη 13, 10432, Αθήνα
Τηλ-Fax: 21052308192105238148
email: oieleomospondia@gmail.com
site: www.oiele.gr

Επικοινωνία