ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξάγεται το διήμερο 2-3 Οκτώβρη στο ξενοδοχείο Τιτάνια η διημερίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο».
Η εκδήλωση ασχολείται με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις στο σχολείο του μέλλοντος, τις δυνατότητες επαγγελματικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού μέσω της κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης, το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαιδευτική πράξη, τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ρόλο του ψηφιακού σχολείου κ.λπ.
Δείτε εδώ λεπτομέρειες για την εκδήλωση