Δικαιολογητικά – Άδειες

Back to homepage

Νέα Αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας , ενώ επικαιροποίησε και την  Υπεύθυνη Δήλωση.

Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.

Δείτε εδώ τι απαιτείται για την εγγραφή στην Επετηρίδα

 

 

Δείτε εδώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε για τη χορήγηση:

Εκπαιδευτικών αδειών 2014-2015
Εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου