ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ «MY SCHOΟL»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ «MY SCHOΟL»

Πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι ο Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης δήλωσε πως στο πληροφοριακό σύστημα «My School» θα ενταχθούν και τα ιδιωτικά σχολεία.

Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική αυτή την εξέλιξη και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δηλώνονται στο My school και οι εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος δράσεις των ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου και αυτές να εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ.