ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τις εκπαιδευτικές άδειες του σχολικού έτους 2016-2017 και εδώ  τη σχετική μας  ανάρτηση της 11/6/2016.