ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ο. ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Κ.Ο. ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα προς την Κ.Ο. και το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας του ΚΚΕ την ακόλουθη επιστολή (δείτε εδώ).

Categories: Ειδήσεις