Εγκύκλιος για αποδοχές Ιδ. εκπαιδευτικών

Διασαφηνίζεται με εγκύκλιο ότι οι νόμοι 3833/2010, 3986/2011 και 4002/2011 αφορούν μόνο το δημόσιο τομέα.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.