ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εξεδόθη από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος που αναφέρεται στις νόμιμες άδειες που δικαιούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι άδειες αυτές ισχύουν και για τους νόμιμα διορισμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.