ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευκρινιστική εγκύκλιος που διευκρινίζει τα της μισθολογικής κατάταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εκδόθηκε σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Η εγκύκλιος επιβεβαιώνει τα ισχύοντα με βάση το άρθρο 36, παρ. 1 του Ν. 682/77, ότι δηλ. οι αποδοχές των δημόσιων εκπαιδευτικών αποτελούν το ελάχιστο όριο αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με βάση τις ρυθμίσεις του νέου Μισθολογίου για το δημόσιο (Ν. 4354/2014) είναι πλασματική.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο