ΕΠΕΙΓΟΝ: ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση να επικοινωνήσουν άμεσα με τα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας.