ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά από την καταγγελίατης ΟΙΕΛΕ προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της χώρας για τον έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, η Διευθύντρια Π.Ε. Ανατολικής Αττκής κ. Ξυθάλη απέστειλε άμεσα έγγραφο προς τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής εποπτείας της, ζητώντας την αποστολή όλων των μισθοδοτικών καταστάσεων.

Δείτε εδώ το έγγραφο της Δ/ντριας Π.Ε. Ανατ. Αττικής.

Categories: Ειδήσεις