ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Τη Δευτέρα 5 Δεκέμβρη και ώρα 10:00 π.μ. θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας κλιμάκιο της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της Ν.Δ. αποτελούμενο από τον Γραμματέα κ. Νίκο Κωστόπουλο και τους δύο αναπληρωτές της γραμματείας  κ.κ. Γρηγόρη Λέων  και Γιώργο  Κώτσηρα.

Τη συνάντηση μπορούν να παρακολουθήσουν όσα μέλη της Διοίκησης της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛ επιθυμούν.