πληροφορήθηκε τη συμμετοχή του κατ’ εξοχήν ελεγκτικού θεσμού της πολιτείας, του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή στο συνέδριο που διοργανώνει στις 14 και 15 Φεβρουαρίου του 2014 ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων

πληροφορήθηκε τη συμμετοχή του κατ’ εξοχήν ελεγκτικού θεσμού της πολιτείας, του Γεν. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή στο συνέδριο που διοργανώνει στις 14 και 15 Φεβρουαρίου του 2014 ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων

Categories: