ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Η ΟΙΕΛΕ πληροφορήθηκε από συναδέλφους πως πολλά ιδιωτικά σχολεία θα καταστρατηγήσουν την κείμενη νομοθεσία πραγματοποιώντας μαθήματα τη Δευτέρα, 30/1, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών.

Επειδή τίθεται σοβαρότατο ζήτημα ισονομίας ανάμεσα σε σχολεία που λειτουργούν νόμιμα και σχολεία που παραβιάζουν τη νομοθεσία, η Ομοσπονδία απέστειλε επιστολή-καταγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Ζητούμε από τους συναδέλφους να μας ενημερώσουν, εάν τα σχολεία στα οποία υπηρετούν προτίθενται να κάνουν μάθημα, ώστε να προβεί η ΟΙΕΛΕ σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.