ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς την Δ/ντρια Π.Ε. Α’ Αθήνας κ. Χατζημανώλη με την οποία ζητείται έγγραφη ενημέρωση για το αν:

α) το σχολείο έκλεισε, όπως προέβλεπαν πρόσφατες Υ.Α. και

β) εάν έχουν εκδοθεί για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης

Δείτε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

Categories: Ειδήσεις