Η ΟΙΕΛΕ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Saint Joseph, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΟΙΕΛΕ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Saint Joseph, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λάβαμε προ ολίγου επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Saint Joseph με την οποία επί της ουσίας αρνείται το διάλογο μαζί μας.

Η Ομοσπονδία απάντησε στην επιστολή αυτή, διατυπώνοντας την άποψη ότι η τήρηση της νομιμότητας είναι προς όφελος όλων, μαθητών, γονέων και εργαζόμενων.

Δείτε εδώ την επιστολή του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Saint Joseph.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.