ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΞΥΤΑΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΞΥΤΑΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κλιμάκιο της ΟΙΕΛΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μ. Κουρουτό και τον Β’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του ΣΙΕΛ Αλ. Γούλα επισκέπτονται αύριο Τρίτη, 5/7, τις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Ο λόγος της επείγουσας επίσκεψης είναι η σωρεία καταγγελιών που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για συστηματικές παραβιάσεις της νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών.

Η Ομοσπονδία θα ζητήσει από τους εκπροσώπους των Διευθύνσεων πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων, για την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών και για τη νόμιμη καταβολή των αποδοχών τους. Μετά τις συναντήσεις θα υπάρξει ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας.

Categories: Ειδήσεις