ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ επί της πρόκλησης/πρότασης του ΣΙΕΙΕ περί μείωσης των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (εφαρμογή του Ν. 4024/2011 και στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς).

 

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 

πατήστε εδώ για την έρευνα