ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει πριν από μερικές μέρες η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία είχε παρανόμως και εκδικητικά μετακινήσει σε άλλο σχολείο της εκπαιδευτικό που έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Διοίκησής της. Για το ζήτημα πραγματοποιείται σε λίγη ώρα κρίσιμη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ παρουσία του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ και του εκπροσώπου τύπου της Ομοσπονδίας.
Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα υπάρξει ενημέρωση από την ιστοσελίδα.

Δείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη του ΚΥΣΠΕ.