ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ επί της πρόκλησης/πρότασης του ΣΙΕΙΕ περί μείωσης των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (εφαρμογή του Ν. 4024/2011 και στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς)

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πατήστε εδώ για την έρευνα