ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΙΤΡΙΝΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Η ΟΙΕΛΕ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΙΤΡΙΝΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Η ΟΙΕΛΕ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Γ.  ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Η Ομοσπονδία απέστειλε σήμερα ερώτημα προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νεφελούδη σχετικά με τη διαμόρφωση του ωρομισθίου των εκπαιδευτικών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η ΟΙΕΛΕ θέτει το ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, ο οποίος ορίζει το εβδομαδιαίο ωράριο των εκπαιδευτικών στις 21 ώρες, επομένως καθορίζει και το ύψος του ωρομισθίου με βάση όσα ισχύουν στην εργατική νομοθεσία. Ο νόμος αυτός υπερισχύει των προϋπαρχουσών συμβάσεων παντός είδους.

Ωστόσο, οι εργοδότες των φροντιστηρίων και των ΚΞΓ αντιδρούν έντονα, ιδίως αυτοί που είχαν υπογράψει με δήθεν εργατικά (κατ’ ουσίαν εργοδοτικά) σωματεία συμβάσεις με μισθούς εξαθλίωσης. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία απέστειλε το ερώτημα προκειμένου να διευκρινιστεί, εάν ο νέος νόμος καταργεί επί της ουσίας κάθε προηγούμενη ρύθμιση, μεταξύ των οποίων και την ψευδοσύμβαση στο χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Διαβάστε εδώ το ερώτημα της ΟΙΕΛΕ.