Νόμος 682/77

Νόμος 682/77

Περιγραφή: Ο πρώτος νόμος περι ιδιωτικής εκπαίδευσης

Επίσημη περιγραφή: Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Παρατηρήσεις: Κεφάλαιον Δ’ -Άρθρο 36  βρίσκεται το “τουλάχιστον” για τις αμοιβές.

 

Τροποποιήσεις

Categories: Νόμοι