ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

Κλιμάκιο της ΟΙΕΛΕ πραγματοποίησε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση ΠΕ Α’ Αθήνας λόγω του ελλείμματος εποπτείας στα ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το μη έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεων, για τη μη εφαρμογή της Γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί με συμβάσεις μικρότερες του σχολικού έτους και για την απουσία εποπτείας, με αποτέλεσμα να λειτουργούν στην περιοχή σχολεία με σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Για το θέμα η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Λόντο.