ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ…

ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ…

Με αφορμή το δημόσιο διάλογο για το σύστημα πρόσβασης, η ΟΙΕΛΕ δημοσιεύει σήμερα την αναλυτική παρέμβαση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή του κλαδικού ινστιτούτου της Ομοσπονδίας για το εξεταστικό σύστημα και τις παθογένειές του.
Διαβάστε εδώ την παρέμβαση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.