ΣΟΒΑΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ:ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 250 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή 250 εκπαιδευτικών κατά της εγκυκλίου που ορίζει τις προϋποθέσεις για την είσοδο στον Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2015-16. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική για τον κλάδο μας, καθώς η εγκύκλιος εμπεριέχει τις προϋποθέσεις εισόδου στον Πίνακα για απολυμένους συναδέλφους. Τούτο σημαίνει ότι η απόφαση αυτή του ΣτΕ πιστοποιεί για μία ακόμη φορά πως η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι προϋπηρεσία εκπαιδευτικών λειτουργών για κάθε σχετική χρήση.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΟΠΑΙΘ.