ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Μετά από πληροφόρηση που λάβαμε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένες από τα υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕΚΥΣΔΕ) χορηγήσεις-ανανεώσεις εκπαιδευτικών αδειών ιδιωτικών εκπαιδευτικών βρίσκονται προς υπογραφήν στο γραφείο Υπουργού. Για τις ευρισκόμενες σε εκκρεμότητα αιτήσεις θα υπάρξει νέα συνεδρίαση των συμβουλίων όταν κατατεθούν τα πρόσθετα δικαιολογητικά των συναδέλφων.

 Ήδη οι περισσότεροι συνάδελφοι που κατέθεσαν αίτηση έχουν επικοινωνήσει με την ΟΙΕΛΕ και έχουν πληροφορηθεί,αν εγκρίθηκε η αίτησή τους, ή αν αυτή βρίσκεται σε εκκρεμότητα.